Групација МАКТЕЛКО

Инфел-КТВ е член на групацијата МАКТЕЛКО која ја сочинуваат 7 кабелски оператори од 7 различни градови од Република Македонија.

Групацијата МАКТЕЛКО ја сочинуваат:

Општина Охрид
 
Општина Прилеп
 
Општина Кавадарци
 
Општина Ресен
 
Општина Гевгелија
 
Општина Крушево
 
Општина Демир Хисар
 

МАКТЕЛКО е еден од глвените конкуренти во Македонија во следниве услуги: Телевизија, Интернет и Фиксна Телефонија.

Групацијата е основана со цел да се овозможат поефтини и поквалитетни услуги на граѓаните од цела Македонија.