СУРФАЈТЕ СО НАЈБРЗИОТ ИНТЕРНЕТ ВО ГРАДОТ
 • 50GB со брзина до 10Mbps
 • за само 499 ден. месечно
 • +10GB за само 199 ден.
 • ПО НАДМИНУВАЊЕ НА ЛИМИТОТ
  БРЗИНАТА СЕ МЕНУВА НА 256/256 kbps
 • Кабелски модем 1500 ден.
 • Без годишни договори
  Без доплата за рутирање
  Бесплатен приклучок
 • ЦЕНИТЕ СЕ СО ВКЛУЧЕН ДДВ
 • Приклучи се!
 • Сите интернет пакети се припејд и важноста на пакетите е од први до први во месецот.
 • Минимална загарантирана брзина 256/256 Kbps
 • Промена на пакетите за наредниот месец се пријавува до 20-ти во тековниот.
 • ИНФЕЛ-КТВ со цел да овозможи квалитетна услуга за сите корисници, водејќи се по универзалниот принцип FAIR USAGE POLICY го задржува правото да ја корегира брзината на пакетот во зависност од остварениот вкупен трансфер.
 • Аналогната телевизија е услов за користење на било која друга дополнителна услуга на Инфел-КТВ